บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
ข้อมูลหมายเลข QTT6029 กลับหน้าแรก
โปรดติดต่อ เพื่อขอข้อมูลนี้กับเจ้าหน้าที่
โทร 090-592-8614
ไลนด์ไอดี @FarmKaset
// ไม่มีพาสเวิร์ดซ่อนข้อมูล ติดต่อเจ้าหน้าที่
รายละเอียดคำขอฯ
ชื่อตัวอย่างภาษาไทย: ผักแผ่นกรอบเสริมโปรตีน (ใบหม่อน - มันเทศ)
ชื่อตัวอย่างภาษาอังกฤษ: Crispy Veggie Added Protein (Mulberry leaves - Sweet potato)
☑ขอใบเสนอราคา
สิ่งที่ต้องการขอใบเสนอราคา การตรวจวิเคราะห์
ต้องการตรวจคุณภาพทางจุลินทรีย์ ของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีรายการสิ่งที่ต้องการดังนี้ -ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม) -Salmonella -Staphylococcus aureus (โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม) -Escherichia coli (ต่อตัวอย่าง 1 กรัม) -ยีสต์และรา (โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม
สำหรับลูกค้า
กรุณาลงชื่อ เพื่อยืนยันขอใบเสนอราคา


________________________

(________________________)

ตำแหน่ง_________________

วันที่ ......./......./......./
ชื่อผู้ให้ข้อมูล กฤติกา ทองเย็น
เบอร์โทรติดต่อ 0864127690
ที่อยู่ในการส่ง รายงานผล กลับไปยังผู้ให้ข้อมูล 430 หมู่3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology Srinakharinwirot University
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
63 Village No. 7, 5th Floor, Administration building, Ongkharak Subdistrict, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province 26120
หมายเหตุ : สอบถาม โทร: 090-592-8614
โปรดสั่งพิมพ์ เซ็นต์ชื่อ และถ่ายภาพเอกสารนี้ ส่งไปที่ ไลน์ไอดี หรือ อีเมล์ ด้านล่างนี้ เพื่อรับใบเสนอราคา
ไลน์ไอดี: @FarmKaset
Email: [email protected]
©CentralLab.online 2022 έ