บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
ข้อมูลหมายเลข QTT6039 กลับหน้าแรก
โปรดติดต่อ เพื่อขอข้อมูลนี้กับเจ้าหน้าที่
โทร 090-592-8614
ไลนด์ไอดี @FarmKaset
// ไม่มีพาสเวิร์ดซ่อนข้อมูล ติดต่อเจ้าหน้าที่
รายละเอียดคำขอฯ
ชื่อตัวอย่างภาษาไทย: เม็ดแมงลัก
ชื่อตัวอย่างภาษาอังกฤษ: Basil seed
☑ขอใบเสนอราคา
สิ่งที่ต้องการขอใบเสนอราคา การตรวจวิเคราะห์
Aflatoxin B1 + B2 + G1 + G2 Aflatoxin B1 Ochratoxin A
สำหรับลูกค้า
กรุณาลงชื่อ เพื่อยืนยันขอใบเสนอราคา


________________________

(________________________)

ตำแหน่ง_________________

วันที่ ......./......./......./
ชื่อผู้ให้ข้อมูล ธนาชัย ชัยชำนะภัย
เบอร์โทรติดต่อ 0651689666
ที่อยู่ในการส่ง รายงานผล กลับไปยังผู้ให้ข้อมูล 105/32 ธาริณี แมนชั่น ซอย 2 ถนนบรมราชชนนี 19 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
บริษัท ช.เกษตร จำกัด
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
105/32 ธาริณี แมนชั่น ซอย 2 ถนนบรมราชชนนี 19 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
Chor Kaset
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
105/32 Tarinee Mansion 2 alley, Borommaratchachonnani 19 Alley, Arun Amarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700
หมายเหตุ : สอบถาม โทร: 090-592-8614
โปรดสั่งพิมพ์ เซ็นต์ชื่อ และถ่ายภาพเอกสารนี้ ส่งไปที่ ไลน์ไอดี หรือ อีเมล์ ด้านล่างนี้ เพื่อรับใบเสนอราคา
ไลน์ไอดี: @FarmKaset
Email: [email protected]
©CentralLab.online 2022 έ