บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
ข้อมูลหมายเลข QTT6048 กลับหน้าแรก
โปรดติดต่อ เพื่อขอข้อมูลนี้กับเจ้าหน้าที่
โทร 090-592-8614
ไลนด์ไอดี @FarmKaset
// ไม่มีพาสเวิร์ดซ่อนข้อมูล ติดต่อเจ้าหน้าที่
รายละเอียดคำขอฯ
ชื่อตัวอย่างภาษาไทย: -
ชื่อตัวอย่างภาษาอังกฤษ: -
☑ขอใบเสนอราคา
สิ่งที่ต้องการขอใบเสนอราคา การตรวจวิเคราะห์
1 มอก. 2948-2562 กระดาษสัมผัสอาหาร [ มอก. 2948-2562 ] 1) Chemical test - Lead (EN 12498) - Cadmium (EN 12498) - Mercury (EN 12497) 2) Optical brighten agent (EN 648) Remark: Subcontract 3) Azo dye (ISO 14362-1) 4) Antimicrobial constituent (EN 1104) Remark: 1. Subcontract 2. A4 flat size of sample and please indicate which surface to test. 2 Microbiological test for food contact [ Based on Compendium Standard ] 1.Bacillus cereus 2.Clostridium perfringens 3.Salmonella spp. 4.S.aureus 5.E.coli 6.Total plate count FORTY THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-TWO AND 50 /
สำหรับลูกค้า
กรุณาลงชื่อ เพื่อยืนยันขอใบเสนอราคา


________________________

(________________________)

ตำแหน่ง_________________

วันที่ ......./......./......./
ชื่อผู้ให้ข้อมูล ข้าวหอม
เบอร์โทรติดต่อ 0838034015
ที่อยู่ในการส่ง รายงานผล กลับไปยังผู้ให้ข้อมูล 43/288 หมู่ 1 ซอยเทียนทรัพย์ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาไทย)
43/288 หมู่ 1 ซอยเทียนทรัพย์ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
Den Fah Karnpim (Thailand) Co., Ltd
ที่อยู่ระบุในใบรายงานผล
(ภาษาอังกฤษ)
43/288 Moo 1, Soi Thian Sap, Chom Thong Road, Chom Thong Subdistrict, Chom Thong District, Bangkok 10150
หมายเหตุ : - สอบถาม โทร: 090-592-8614
โปรดสั่งพิมพ์ เซ็นต์ชื่อ และถ่ายภาพเอกสารนี้ ส่งไปที่ ไลน์ไอดี หรือ อีเมล์ ด้านล่างนี้ เพื่อรับใบเสนอราคา
ไลน์ไอดี: @FarmKaset
Email: [email protected]
©CentralLab.online 2022 έ