ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฉลากโภชนาการ
ฟอร์มขอฉลากฯ | รายการขอฉลากฯ

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์เอกสารแนบ เพื่อแนบมากับตัวอย่าง(1,000กรัม) ส่งมายัง Central Lab
3.กดพิมพ์จ่าหน้ากล่อง สามารถแปะหน้ากล่องตัวอย่าง และจัดส่งได้เลย

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจฉลากโภชนาการ

12
IDคำขอวันที่Order Confirmรูปแบบผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
GDA5928 2565/08/23 14:39:11 ยืนยัน ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
เวียร์ (ข้อมูลทดสอบ) paid ส่งผลแล้ว X
GDA5927 2565/08/22 11:04:59 ยืนยัน ฉลากแบบเต็ม
พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
สมคิด (ข้อมูลตัวอย่าง) paid ส่งผลแล้ว X
GDA5926 2565/08/22 10:48:26 ยืนยัน ฉลากย่อ
พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
นุชนารถ (ข้อมูลตัวอย่าง) paid ส่งผลแล้ว X
GDA5925 2565/08/23 00:37:41 ยืนยัน ฉลากย่อ+Cholesterol
พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
ณรงค์ (ข้อมูลตัวอย่าง) paid ส่งผลแล้ว X
GDA5924 2565/08/22 05:04:52 ยืนยัน ฉลากแบบเต็ม
พิมพ์เอกสารแนบ
พิมพ์จ่าหน้ากล่อง
ธนิษฐา (ข้อมูลตัวอย่าง) paid ส่งผลแล้ว X
         
12


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12