ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฟอร์มขอใบเสนอราคา สำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง)
ฟอร์มขอใบเสนอราคา | รายการขอใบเสนอราคา

โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจดูรายการของคุณด้านล่างนี้
2.กดพิมพ์ เอกสารคำขอฯ และเซ็นชื่อในเอกสาร
3.ถ่ายรูปเอกสาร ส่งมาที่ ไลน์ไอดี @FarmKaset หรือ e-mail: [email protected]
4.รอรับใบเสนอราคา

รายการลูกค้าที่ส่งตรวจวิเคราะห์ น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

IDคำขอวันที่Order Confirmสั่งพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลการชำระเงินผลตรวจแก้ไขลบ
QTT5938 2566/03/01 08:22:22 waiting.. เอกสารคำขอฯ ปวันรัตน์ ไชยวรศิลป์ waiting.. รอผล X
QTT5937 2565/09/01 15:33:05 waiting.. เอกสารคำขอฯ เอกชัย (ทดสอบ) waiting.. รอผล X
QTT5935 2565/09/01 15:26:08 waiting.. เอกสารคำขอฯ สนธิรัตน์ (ทดสอบ) waiting.. รอผล X
         


©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12