ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
โทร 090-592-8614
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English
เมนูฟอร์มขอใบเสนอราคา สำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง)
ฟอร์มขอใบเสนอราคา | รายการขอใบเสนอราคา

ใบคำขอใบเสนอราคา สำหรับการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม 090-592-8614

โปรดเลือก ☑ เพื่อยืนยันการขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา ซึ่งระบุรายเอียดดังต่อไปนี้
 
ระบุสิ่งที่ต้องการตรวจ (เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันความถูกต้อง)
 

ชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
 

เบอร์โทร ผู้ให้ข้อมูล
 

ชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งผลตรวจกลับไปยังคุณ
 

ชื่อที่อยู่ ที่จะระบุในใบรายงานผล

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาไทย)
 

ที่อยู่ ภาษาไทย
 

ชื่อ ร้านค้า/บริษัท/องค์กร (ภาษาอังกฤษ)


ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ


ชื่อตัวอย่าง (ภาษาไทย)
 

ชื่อตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)
 

หมายเหตุ
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

©CentralLab.online, Started development on 2022/08/12