ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.
หน้าหลัก | กระดานความรู้ | อัพเดท
Translate to English

เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร

เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ขานรับนโยบาย BCG

ด้วยพันธกิจด้านอาหารปลอดภัย บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจทดสอบด้านอาหาร สินค้าเกษตร รวมถึงการตรวจทดสอบปัจจัยในการผลิตและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ล่าสุด เซ็นทรัลแล็บไทย ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุอาหาร ตามข้อกำหนดที่ผ่านมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025

นายไตรรัตน์ สายมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา เซ็นทรัลแล็บไทย เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการของเซ็นทรัลแล็บไทย สามารถให้บริการตรวจภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติก โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาชนะบรรจุอาหารที่สัมผัสอาหารโดยตรง และ ภาชนะสัมผัสอาหารที่สัมผัสอาหาร เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ฝาจุก หรือ ถุงขนม เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก แคดเมียม ปรอท ที่อาจก่อให้เกิดโทษกับผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 เรื่องคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยโอกาสที่สารอันตรายจากพลาสติกจะปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร

อาจเกิดได้จากกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความร้อนในการผลิต ในการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ รวมถึงสารแปลกปน (impurity) สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ หรือสารที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตพลาสติกและจากกระบวนการขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ แล้วแต่กรณีตามสภาวะการใช้งาน และเนื่องจากอุณหภูมิที่ไม่คงที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารอันตรายได้ โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ประกอบการให้ความใส่ใจ ใช้บริการตรวจบรรจุภัณฑ์พลาสติกกับเซ็นทรัลแล็บไทยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้ตระหนักถึงนโยบาย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีเป้าหมาย 4 เรื่องได้แก่ 1. การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ 2.การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3.การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ 4.การลดและบริหารจัดการของเสีย ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงความปลอดภัยทางอาหารและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค


ข้อมูลจาก http://link..

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CENTRAL LAB THAI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

เลือกตรวจวิเคราะห์ออนไลน์กับเราได้ที่ เมนูหลักเลือกตรวจวิเคราะห์

โดย admin 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 783, ความเห็น: 0, e

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ตรวจวิเคราะห์ภาชนะบรรจุอาหาร , ตรวจมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , ครวจสารอันตรายจากพลาสติกจะปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร 
 

พิมพ์ตัวเลข ↑
 
คุณต้องการตรวจวิเคราะห์ ?
ฉลากโภชนาการ
สารสำคัญกัญชา/กัญชง
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application

Line @FarmKaset
สอบถามเพิ่มเติม
คุณปริม โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset

สะดวกมากขึ้น
1.กรอกฟอร์มออนไลน์ และโอนชำระเงิน
2.ส่งตัวอย่างมาที่ห้องแล็บ
3.รอรับผลทางไปรษณีย์ อีเมล์และไลน์

การตรวจ ผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา ให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายรับรอง
Update: 2566/08/30 08:27:01
อ่าน: 934 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่เจ้าของสินค้า ไม่ควรมองข้าม
Update: 2566/08/30 08:23:39
อ่าน: 1222 ความเห็น: 0
ตรวจ GMP น้ำ กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:22:00
อ่าน: 1301 ความเห็น: 0
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี กับ centrallab.online
Update: 2565/12/15 07:03:41
อ่าน: 1768 ความเห็น: 0
ตรวจวิเคราะห์ดิน ปรับการใช้ปุ๋ย ไม่ว่าปลูกพืชอะไร ก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนปุ๋ยได้สูงกว่าจ่ายค่าตรวจดินหลายเท่า
Update: 2565/12/15 06:51:14
อ่าน: 1646 ความเห็น: 0
เซ็นทรัลแล็บไทย แนะควรสร้างมาตรฐานบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อป้องกันสารอันตรายปนเปื้อนเข้าสู่อาหาร
Update: 2565/11/30 13:22:48
อ่าน: 783 ความเห็น: 0
พืชกระท่อม เซ็นทรัลแล็บไทย ย้ำสร้างมาตรฐาน ต้องเริ่มจากระบบ GAP ส่วนการนำไปใช้ต้องระมัดระวัง
Update: 2565/11/30 12:44:14
อ่าน: 627 ความเห็น: 0
ปลูกกัญชากัญชง แนะเกษตรกร แปรรูปทำผลิตภัณท์
Update: 2565/11/01 15:57:37
อ่าน: 961 ความเห็น: 0
ฉลากโภชนาการ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อไม่ควรมองข้าม
Update: 2565/10/12 00:35:38
อ่าน: 320 ความเห็น: 0
ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) – ทดสอบให้มั่นใจว่าปลอดภัย
Update: 2565/09/12 15:09:52
อ่าน: 906 ความเห็น: 0
© CentralLab.online 2022